Facebook Horní Dunajovice

Charakteristika

Základní škola v Horních Dunajovicích je školou malotřídní pro žáky 1. – 5. ročníku (případně 1. - 4. roč.). V letošním roce navštěvuje školu 24 žáků 1. - 4. ročníku. Dvoupodlažní účelově postavená školní budova pochází z roku 1911. V přízemí je umístěna mateřská škola a tělocvična. V prvním poschodí se nachází základní škola a jídelna s výdejnou stravy. ZŠ využívá k výuce dvě kmenové třídy a počítačovou učebnu. Prostorné třídy estetickou výzdobou a vybavením vytvářejí podnětné prostředí pro výchovně-vzdělávací práci. Jsou vybaveny relaxačními koberci a přenosnými podložkami využívanými zejména pro tělovýchovné aktivity žáků a samostatné i skupinové práce. Renovovaný žákovský nábytek je výškově diferencovaný. Žáci školy jsou velmi dobře vybaveni učebnicemi a pracovními sešity. Vybavení audiovizuální technikou je vzhledem k velikosti školy na dobré úrovni. V počítačové učebně je jeden učitelský a čtyři žákovské síťově propojené počítače s připojením k internetu, jedna laserová tiskárna a jedno multifunkční zařízení, doplněny repasovanou kopírkou. K dispozici je pestrá nabídka výukových programů. V každé třídě se nachází pět počítačů s připojením na internet. Do II. třídy byla pořízena za přispění zřizovatele a Energoregionu ČEZ interaktivní tabule s počítačem a novými lavicemi a židlemi.  Starší  fond pomůcek je postupně modernizován. Výuka TV probíhá v menší tělocvičně, částečně vybavené gymnastickým nářadím.

I.třída je v odpoledních využívána školní družinou.

Do mateřské školy bylo přijato 24 dětí ve věku 3. – 6. let.  MŠ využívá 2 třídy, v obou jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. V loňském roce byla herna vybavena dvěma novými stolky a židličkami. Druhá třída je využívaná také k odpolednímu odpočinku.  Mezi oběma třídami se nachází šatna. V nevyužívané části šatny byl zřízen dětský koutek. Vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem.

K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou. Dětské hřiště bylo vybaveno novými prvky – hrací domeček a víceúčelová věž.

Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. Stravování je zajištěno školní jídelnou Želetice.

HLAVNÍ  CÍLE
Hlavní cíle, k nímž bude škola neustále směřovat:
 • KVALITA: ve smyslu optimálního rozvoje schopnosti každého jednotlivého žáka i rozvoje a seberealizace každého pedagoga a zaměstnance školy.
 • ZDRAVÍ: ve smyslu vytváření podmínek pro rozvoj fyzického a duševního zdraví každého žáka i zaměstnance školy.
 • PŘITAŽLIVOST: pro žáky (škola je baví, nenudí je), pro rodiče (dobře vychovává jejich děti) i zaměstnance (umožňuje jim seberealizaci a rozvíjí je).
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.. Spolupracujeme s úplnou ZŠ Želetice, do které odchází žáci po ukončení 4. ročníku (případně 5.roč.). Společná setkání nejenom se spádovou školou, ale i s malotřídní ZŠ Skalice, Únanov, Hostěradice, (metodická sdružení, sportovní odpoledne, návštěva divadla, plavání) věnujeme tematice zajištění návaznosti výuky, seznamování s budoucími spolužáky, budovou školy atd.
Pracovníci školy důsledně dbají na tyto zásady:
 • každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro děti zajímavá
 • při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvořit atmosféru radosti z poznávání
 • k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců
 • vést žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých
 • používat vhodných pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, stále průběžně  motivovat
 • při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji tvořivosti, využívat přirozené aktivity žáků
 • používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin – vycházek, exkurzí, besed se zajímavými hosty
 • zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování, rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, vést žáky k radosti a pozitivnímu myšlení, toleranci
 • podporovat tělovýchovnou činnost a estetické aktivity žáků
 • seznamovat s výukou anglického jazyka
 • do výuky zařazovat práci s počítačem – internet, výukové programy apod.
 • zapojovat žáky do různých soutěží, vhodně reprezentovat školu, účast a úspěchy odměňovat
 • vést děti k ekologickému myšlení / školní dvůr, pořádek kolem školy a ve vesnici/, sběr starého papíru
 • zajistit podíl dětí na výzdobě školy a jejím udržování
 • pro integrované děti – dyslektický kroužek
 • zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů o životě školy prostřednictvím „Dnů otevřených dveří“, písemných informací, fotografií a videozáznamů
 • spolupracovat s mateřskou školou, zvát děti do hodin v 1. ročníku a připravovat společně s nimi kulturní vystoupení
 • každý vyučovací den zahájit písničkou
 • ve vyučovacím procesu věnovat maximální pozornost úrazovosti dětí, dbát o bezpečnost dětí při všech činnostech
 • při mimoškolní činnosti spolupracovat s organizacemi v obci a s kulturní komisi při OÚ
 • do vyučovacího procesu zařadit: Práva dětí, Zdravé zuby, aktuálně protidrogovou prevenci, zdravý životní styl
 • nenechat bez povšimnutí žádný projev rasismu, intolerance nebo xenofobie a ihned přijmout patřičná opatření

 

 
Novinky z úřední desky

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Dražební vyhlášky

Usnesení a pozvánky

Výroční zprávy

Rozpočty

Ostatní dokumenty

Banner
Banner

Banner
ORLI ZNOJMO

Předpověď počasí

Zajímavé odkazy
Banner

Banner

Novinky z úřední desky

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Dražební vyhlášky

Usnesení a pozvánky

Výroční zprávy

Rozpočty

Ostatní dokumenty

Banner
Banner

Banner
ORLI ZNOJMO

Předpověď počasí

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste
Zmrzlinové stroje - www.zmrzlina-stroje.cz Hotel Besední dům Valtice nabízí - hotel Valtice, penzion Valtice, ubytování ve Valticích, restaurace Valtice www.uzeleneho-domu.cz - apartmán v Mikulově, ubytování v Mikulově, ubytování v soukromí v Mikulově Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Ubytování Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, dovolená Vranovská přehrada - Hotel Vranov J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o. vám nabízí opravy a servis zmrzlinových strojů. výroba dresů, výroba hokejových dresů, výroba sportovních dresů, výroba cyklistických dresů Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo Agra Horní Dunajovice - výkup zemědělských pozemků Znojmo, rotlinná výroba, živočišná výroba, zemědělské služby - Znojmo Penzion u Výra | Penzion ve Znojmě, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, penzion Výrovice Autokemp Výr Znojmo nabízí - kemp Znojmo, autokemp Znojmo, autokemp Jižní Morava Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Villa Daniela Valtice - www.sklepuvaly.cz Penzion U Hrádku nabízí bydlení v centru Podyjí v blízkosti se nachází Vranovská přehrada a Vranov nad Dyjí. EthicSport - profesionální doplňková výživa sportovců Massagen - Ernstbrunn, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf Vlasová kosmetika ColourB4 - ColourB4 vlasová kosmetika - odbarvovač vlasů, narovnávač vlasů, ochrana vlasů Svatby Valtice, Lednicko-Valtický areál Firemní akce, soukromé oslavy, Valtice, Lednicko-Valtický areál Ubytování Valtice, Lednicko-Valtický areál Cykloturistika Valtice, Lednicko-Valtický areál Turistický průvodce Valtice, Lednicko-Valtický areál Valtice Info - ubytování Valtice, restaurace Valtice, vinařství Valtice, cykloturistika Valtice MALÁČ - Zmrzlinový stroj, Cukrářská pec Lainox, Konvektomat Retigo, Zmrzlinová vitrína, Vitrína Scaiola, Poutač na točenou zmrzlinu
Vítejte na webových stránkách Obec Horní Dunajovice  Vítejte na webových stránkách Obec Horní Dunajovice
Welcome REALNAME  Welcome REALNAME